„Przymierze Boga z Noem” Nagrania z XXXV Spotkania Uniwersytetu Biblijnego

Temat wykładu na kolejnym spotkaniu Uniwersytetu Biblijnego brzmiał „Przymierze Boga z Noem”. Najpierw wyjaśniona została instytucja przymierza na starożytnym Bliskim Wschodzie i w Starym Testamencie. Następnie, na tym tle, omówiony został tekst Rdz 8,20 – 9,17 opowiadający o przymierzu, które Bóg zawarł z ludzkością po-potopową i z całym stworzeniem.

W drugiej części spotkania wyjaśnione zostały wersety 11-14 czwartego rozdziału Ewangelii św. Jana.

Wcześniejsze wykłady i rozważania – kliknij -> Uniwersytet Biblijny