Stworzenie pierwszych ludzi (Rdz 1,26-27 i 2,4b-25) – dwa ujęcia, jedna prawda.

Temat dziewiętnastego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego: „Stworzenie pierwszych ludzi (Rdz 1,26-27 i 2,4b-25) – dwa ujęcia, jedna prawda.”.