“Nie wyście mnie wybrali, lecz ja Was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili” (por. J 15, 16)

Jest opiekunem Kręgu Kościoła Domowego.

W parafii od 16 lutego 2019 r.

Śluby wieczyste złożył 30.11.2004 r. w Mielniku (Republika Czeska).