Zarządzenie Prowincjała dotyczące właściwych zachowań w świątyniach w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z zagrożeniem epidemicznym w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych, w naszym kościele obowiązują następujące zasady:

1. W świątyni, szczególnie podczas nabożeństw i Mszy Świętej jednorazowo może przebywać nie więcej niż 50 osób.

2. Przepisy liturgiczne Kościoła pozwalają na przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, co w obecnej sytuacji usilnie zalecamy. W tym celu należy wyciągnąć przed siebie dwie dłonie ułożone jedna na drugiej i spożyć Ciało Pańskie przed kapłanem. Osoby przyjmujące Komunię Świętą na rękę powinny podchodzić jako pierwsze, a dopiero po nich ci, którzy chcą przyjąć Eucharystię do ust.

3. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.

4. Cześć krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez dotykania i całowania. To samo dotyczy relikwii świętych.

5. Rezygnujemy z korzystania z kropielnic z wodą święconą.

6. Przy wejściach do kościoła znajdują się środki dezynfekujące, z których należy korzystać przy wchodzeniu i opuszczaniu świątyni.

7. Siedząc w ławkach oraz stojąc w kolejkach do spowiedzi należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m.

8. Niektóre spotkania duszpasterskie mogą zostać odwołane.

9. Biskupi diecezjalni ogłosili dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Osoby, które z niej korzystają, prosimy o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

10. Kapłani w dalszym ciągu w koniecznych przypadkach będą służyć osobom chorym i potrzebującym, z zachowaniem przepisów stanu zagrożenia epidemicznego.

11. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach oraz o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, dla ich opiekunów, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.