„Dzieje biblijnych patriarchów (Rdz 12-50)” nagrania z XXXVIII Spotkania Uniwersytetu Biblijnego

Wykład ks. prof. Janusza Kręcidły MS „Dzieje biblijnych patriarchów (Rdz 12 – 50)” jest wprowadzeniem do szczegółowej analizy opowiadań o początkach biblijnego Izraela, która będzie odbywać się na kolejnych spotkaniach Uniwersytetu Biblijnego.

Druga część spotkania to duchowa egzegeza kolejnych trzech wersetów czwartego rozdziału Ewangelii wg św. Jana (4,24-26).

Wcześniejsze wykłady i rozważania – kliknij -> Uniwersytet Biblijny