Odpust ku czci Matki Bożej z La Salette

W najbliższą niedzielę, 26 września, będziemy obchodzić Uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Saletyńskiej, która patronuje naszej parafialnej świątyni.

Warto przypomnieć, że nasze patronalne Święto jest bezpośrednio związane z Objawieniem Matki Najświętszej w La Salette we Francji, które miało miejsce 19 września 1846r. W swoim przesłaniu Matka Boża wezwała i nadal nas wzywa do nawrócenia oraz pojednania z Panem Bogiem i bliźnimi.

Nauki rekolekcyjne tego dnia, podczas wszystkich Mszy Świętych wygłosi ks. Wawrzyniec Skraba MS, posługujący w Bazylice Dębowieckiej i pełniący posługę Mistrza naszego nowicjatu.

Główna Msza Święta, zakończona procesją z figurą Matki Bożej Saletyńskiej będzie sprawowana o godz. 12:30

Serdecznie Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy!