„Księga Początków (Rdz 1 – 11) jako wstęp do całej Biblii” XXXVII Spotkanie Uniwersytetu Biblijnego (23 VI 2022)

W czwartek 23 czerwca zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Uniwersytetu Biblijnego. Rozpocznie się ono mszą św. o godz. 18.00, po której zapraszamy na wykład na temat: „Księga Początków (Rdz 1 – 11) jako wstęp do całej Biblii”.

Ostatnia część spotkania poświęcona będzie wyjaśnieniu kolejnych wersetów czwartego rozdziału Ewangelii św. Jana.

Spotkanie potrwa ok 60 minut.

Wcześniejsze wykłady i rozważania – kliknij -> Uniwersytet Biblijny